INNOVATION JAM | Pravila in splošni pogoji sodelovanja
284
page-template-default,page,page-id-284,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,qode-theme-ver-1.0,qode-theme-dtcc,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Pravila in splošni pogoji sodelovanja

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA

 

Program “Innovation Jam”

 

od 11. septembra do 22. oktobra 2017 v Ljubljani, Mariboru, Kranju, Kranjski Gori in Kopru.

 

DOGOVOR O SODELOVANJU med Zavodom Ypsilon in udeleženci programa “Innovation Jam” (v nadaljevanju dogovor)

 

Zavod Ypsilon (Zavod za medgeneracijsko sodelovanje, Ypsilon, matična številka: 3639061000, davčna številka: SI16948866), v nadaljevanju organizator, predstavlja program “Innovation Jam” (v nadaljevanju “Innovation Jam”), katerega izvedbo ponosno podpira SAP.

 

Pravila izvedbe in pogoji sodelovanja v programu “Innovation Jam” so opredeljeni na podlagi določb tega dogovora. S sodelovanjem v “Innovation Jam” programu soglašate (v nadaljevanju »vi« ali »udeleženec« ali »prijavitelj«), da se strinjate s pravili in pogoji programa “Innovation Jam” in prav tako z odločitvami organizatorja in strokovne komisije programa “Innovation Jam”.

 

I      Uvodne določbe:

 

  • Program “Innovation Jam” je sestavljen iz dveh sklopov.

 

  • Prvi sklop “Innovation Jam Course” (imenovan sklop A) programa “Innovation Jam” je sestavljen iz 10 tečajev programiranja. En tečaj programiranja obsega tri (3) termine po štiri (4) ure delavnic v skupnem seštevku dvanajst (12) ur in bo potekal po več lokacijah v Sloveniji. Lokacije tečajev so Ljubljana, Maribor, Kranj, Kranjska Gora in Koper. Organizator si zaradi objektivnih razlogov pridržuje pravico do spremembe lokacij.

 

  • Drugi sklop (imenovan sklop B) programa “Innovation Jam” je t.i. “Innovation Jam Weekend”, ki bo potekal 21. in 22. oktobra 2017 v Ljubljani.

 

  • Tretji sklop (sklop C) predstavljata združena sklopa A in B skupaj.

 

Registracija in organizacija:

 

(4) Program “Innovation Jam” (sklop A, B in C) je program, ki se za udeležence izvaja brezplačno in zaradi velikega števila udeležencev, lokacij izvedbe in vsebinske zasnove zahteva zelo natančno organizacijo. Zato organizator zahteva popolno resnost udeležencev, ki bodo potrjeni za sodelovanje v programu. Udeleženec se zaveže sodelovati na vseh aktivnostih sklopa, na katerega se je prijavil. Nadalje se zaveže, da bo svojo morebitno odsotnost v primeru neodložljivih obveznosti sporočil čim prej oziroma najkasneje 48 ur pred začetkom aktivnosti v kateremkoli sklopu programa “Innovation Jam”. Kot izjema se obravnava primer višje sile, pri čemer je potrebno situacijo sporočiti čim prej in kasneje predložiti ustrezno uradno potrdilo (npr. potrdilo zdravnika o bolezni). V nasprotnem primeru si organizator pridržuje pravico, da udeležencu v primeru neudeležbe brez odjave v predpisanem roku zaračuna stroške organizacije programa “Innovation Jam” v višini 90 EUR in udeleženca izključi iz programa “Innovation Jam”. Nadalje si organizator pridržuje pravico, da zaračuna stroške organizacije programa “Innovation Jam” v višini 50 EUR v primeru, da se udeleženec udeleži zgolj prve (1) delavnice posameznega tečaja, preostalih dveh (2) pa ne, ne glede na to, ali je svojo odsotnost od preostalih dveh delavnic sporočil pravočasno ali ne. V tem primeru namreč vključitve druge osebe ni mogoča, saj je program že v teku. Kot izjema izostanku na katerikoli od treh (3) delavnic se obravnava primer višje sile, pri čemer je potrebno situacijo sporočiti čim prej in kasneje predložiti ustrezno uradno potrdilo (npr. potrdilo zdravnika o bolezni).

 

 

(5) Med programom “Innovation Jam” bo organizator za udeležence sklopa A zagotovil brezalkoholno pijačo (vodo), za aktivne udeležence sklopa B pa pijačo, obroke in prigrizke za celoten čas izvedbe sklopa B. Morebitno nastanitev si morajo udeleženci organizirati sami.

 

(6) Za sodelovanje v programu “Innovation Jam” (sklopi A, B in C) je potrebno v celoti izpolniti in elektronsko oddati spletno prijavnico na povezavi www.innovationjam.si do rokov, predpisanih spodaj.

 

Prijave za sklop A (“Innovation Jam Course”) so možne do vključno 4. septembra 2017.
Prijave za sklop B (“Innovation Jam Weekend”) so možne do vključno 15. oktobra 2017.

Prijave za sklop C (A + B; “Innovation Jam Course” + “Innovation Jam Weekend”) bodo možne do vključno 4. septembra 2017. Po tem terminu bo možna prijava le še na sklop B.

 

(7) Prijavnice, ki ne bodo izpolnjene v celoti, ne bodo upoštevane. V primeru prijave skupine na sklop B (“Innovation Jam Weekend”) mora vsak član skupine oddati svojo prijavnico in v prijavi obvezno navesti preostale člane skupine.

 

(8) Organizator si pridržuje pravico, da udeleženca nemudoma izključi iz sodelovanja, v kolikor ugotovi, da je udeleženec ob prijavi navedel neresnične podatke. Prav tako ima organizator pravico, da postopek prijav zaključi, podaljša ali celo prekine brez predhodnega obvestila.

 

(9) Oddana prijavnica ne zagotavlja sodelovanja v programu “Innovation Jam” (sklop A, B ali C). Prijavitelj po oddani prijavi prejme elektronsko potrdilo o oddaji prijave, končno informacijo o sprejemu v program “Innovation Jam” pa bodo vsi prijavitelji prejeli najkasneje v roku 5 dni po oddaji prijavnice. Organizator bo na podlagi podatkov, navedenih na prijavnici preveril izpolnjevanje pogojev in drugih kriterijev za udeležbo po oceni organizatorja, izbral udeležence za udeležbo v programu “Innovation Jam” in jih tudi elektronsko obvestil.

 

(10) Odločitve organizatorja v primeri (ne)izbire udeležencev za sodelovanje v programu “Innovation Jam” je dokončna.

 

Udeležba:

 

(11) Program “Innovation Jam” (A, B, C) je brezplačen program, ki zahteva sodelovanje udeležencev, ki aktivno sodelujejo v učenju programiranja na “Innovation Jam Course”  (sklop A) in/ali inovativnega iskanja rešitev izzivov ter predstavitve rešitev/prototipov pred strokovno komisijo na zaključni dan v sklopu “Innovation Jam Challenge”  (sklop B). Vsi udeleženci programa “Innovation Jam” morajo za sodelovanje v programu “Innovation Jam” (sklop A, B in C) izpolnjevati naslednje pogoje in kriterije:

 

(12) Prvi sklop (sklop A) programa “Innovation Jam” je namenjen udeležencem, starim od 15 do 35 let. Predznanje programiranja ni pogoj za udeležbo. Posamezniki v prijavi označijo morebitno predznanje programiranja za potrebe lažjega usklajevanja skupin. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijav na posamezen tečaj v določenem terminu ali na določeni lokaciji: (1) omeji udeležbo in podeli prednost pri udeležbi posameznikom, mlajšim od 30 let, (2) omeji udeležbo in prerazporedi udeleženca v drugo skupino ali na drugo lokacijo. Nepolnoletni posamezniki morajo za sodelovanje predložiti soglasje staršev, najkasneje do zaključka prijavnega roka.

 

(13) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi kateregakoli tečaja na katerikoli lokaciji v primeru premajhnega števila prijav. Najmanjše število udeležencev za izvedbo tečaja na posamezni lokaciji je 15 oseb.

 

(14) Drugi sklop (sklop B) programa “Innovation Jam” je namenjen polnoletnim udeležencem, starim od 18 do 35 let različnih predznanj in izkušenj. Organizator si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijav omeji udeležbo in opravi selekcijo na podlagi kriterijev, ki bodo prispevali k doseganju ciljev izvedbe sklopa B. Organizator bo udeležence razporedili v skupino od 3 do 5 oseb na podlagi skrbno izbranih objektivnih kriterijev, ki omogočajo izpolnjevanje ciljev sklopa, skupina pa bo prejela poslovni izziv v reševanje. Možna je tudi prijava skupin. V primeru prijave skupine mora vsak član skupine oddati svojo prijavo, pri čemer mora v prijavo obvezno navesti preostale člane skupine. Organizator si pridružuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijav oziroma za doseg zagotavljanja ciljev “Innovation Jam” programa že oblikovanim skupinam dodeli dodatnega ali več članov. Dokončno razporeditev skupin bo organizator določil najkasneje do 18. oktobra 2017.

 

(15) Tretji sklop (sklop C) predstavljata združena sklopa A in B skupaj, zato se za prijavo in udeležbo upoštevajo določbe za sklop A.

 

(16) Organizator si pridržuje pravico do izključitve udeleženca ali skupine iz programa “Innovation Jam”, če udeleženec ali skupina (sklop B) ne sledi zastavljenim pravilom in navodilom organizatorja.

 

(17) Vsak udeleženec programa “Innovation Jam” mora za udeležbo priskrbeti svoj računalnik. Organizator ne razpolaga z računalniško opremo za udeležence in je ni dolžan zagotoviti.

 

Varstvo podatkov:

 

(18) Udeleženec soglaša, da organizator podatke, ki so posredovani preko prijavnega obrazca hrani in vodi v evidenci ter obdeluje za potrebe izvajanja, promocije in oglaševanja programa “Innovation Jam” in drugih aktivnosti organizatorja, za obveščanje o dogodkih in za druge primerljive namene v skladu s statutom organizatorja. Hkrati dovoljuje hranjenje foto, video in zvočnih posnetkov ter rešitev sklopa B ter njihovo objavo na spletni strani ter spletnih omrežjih organizatorja za potrebe izvajanja, promocije in oglaševanja programa “Innovation Jam” in drugih aktivnosti organizatorja.

 

(19) Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval v skladu s poslanstvom in namenom delovanja organizatorja ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Organizator se zavezuje, da bo posredovane podatke obravnaval strogo zaupno (in jih ne bo posredoval zunanjim partnerjem brez privoljenja udeleženca).

 

 

II      “Innovation Jam Weekend”  (sklop B)

 

(20) Naslednja določila in pravila se nanašajo izključno na izvedbo “Innovation Jam Challenge” (sklop B) in ne veljajo za tečaje programiranja (sklop A).

 

Protokol, ocenjevanje rešitev in izbor zmagovalcev:

 

(21) “Innovation Jam Challenge” se bo odvijal 21. in 22. oktobra 2017 v Ljubljani.

 

(22) Dodeljevanje poslovnih izzivov posameznim skupinam bo potekalo pred začetkom sklopa “Innovation Jam Challenge”: Skupine (v sestavi 3 –  5 oseb) bodo poslovne izzive preko elektronske pošte prejele najkasneje do 18. oktobra 2017 z navodili za analizo ter druge predpriprave za izvedbo  “Innovation Jam Challenge”. Skupine bodo pred “Innovation Jam Challenge” dogodkom povezane z izbranimi poslovnimi izzivi na podlagi njihove izbire ali naključnega žreba ekip. Na dogodku bodo poslovni partnerji podjetja SAP na kratko  predstavili dodatne podrobnosti poslovnih izzivov.

 

(23) Sobotni dan (21. oktober 2017) vključuje delavnice: oblikovalski način razmišljanja (ang. design thinking), hitro prototipiranje, predstavitev oblačnega okolja SAP Cloud platform (SCP) in predstavitev glavnega cilja programa “Innovation Jam Challenge”. Dan bomo nadaljevali s seznanitvijo ekip s poslovnimi izzivi, samostojno analizo izzivov in začetkom uvajanja rešitev na podlagi predhodno pridobljenih znanj. Sledila bodo srečanja z mentorji iz podjetij in različnih področij. V zadnjem delu sobotnega dne bodo skupine razmišljale o danih povratnih informacijah in razvijale osnutke rešitev in prototipov. Svoje delo bodo lahko nadaljevale čez noč, zaključiti pa bodo morali v nedeljo.

 

(24) Rok za predstavitev osnutkov prototipa je nedelja, 22. oktobra 2017 ob 13.00. Osnutek programa mora na največ dveh A4 straneh vključevati analizo poslovnega izziva in osnutek poslovne rešitve za predstavljeni poslovni izziv. Od 13.00 do 14.00 bo strokovna komisija pregledala vse predstavljene rešitve in nominirala dve ekipi na posamezni poslovni izziv, ki bosta svoji rešitvi predstavili v zaključnem »pitchu«.

 

(25) Nedeljo zjutraj (22. oktober 2017) bomo pričeli z delavnico »pitchanja« za vse udeležene skupine, ki se bodo nato samostojno pripravili na zaključni »pitch« svojih poslovnih rešitev. V nedeljo ob 14. uri se bo začela zaključna slovesnost. Na zaključni slovesnosti bodo izbrane skupine podjetjem in strokovni komisiji predstavile svoje rešitve in prototipe. Na zaključnem dogodku bo izbrana zmagovalna skupina, ki bo prejela denarno nagrado in najbolj proaktivni posamezniki (do 5 udeležencev), ki bodo prejeli potovanje na ogled odličnih podjetniških praks v Evropi. Belin. Vsa udeležena podjetja in skupine bodo povabljene k nadaljnjemu razvoju inovativnih prototipov.

 

(26) Strokovna komisija bo rešitve poslovnih izzivov ocenjevala na podlagi sledečih meril: (1) izvedljivost, (2) inovativnost, (3) predstavitev in ocenila (4) delo skupin in (5) delo posameznikov tekom izvedbe celotnega “Innovation Jam Challenge”.

 

(27) Skupina, ki bo v vseh štirih (4) kategorijah zbrala največje število točk, bo razglašena za zmagovalno skupino, ki bo prejela denarno nagrado v višini 1500 EUR. Najbolje ocenjeni posamezniki (do 5 udeležencev) bodo prejeli nefinančno nagrado, t.j. potovanje na ogled odličnih podjetniških praks v Evropi.. Odločitev komisije bo dokončna, pritožbe na odločitev ne bodo možne. V primeru izenačitve dveh ali več ekip, bo strokovna komisija presojala po številu doseženih točk po posameznem kriteriju po zgornjem vrstnem redu.

 

(28) Zmagovalno skupino, t.j. dobitnico denarne in posamezne udeležence, dobitnike nefinančne nagrade bo strokovna komisija razglasila na zaključni prireditvi “Innovation Jam Challenge” v nedeljo, 22. oktobra 2017.

 

(29) Zmagovalna nagrada v vrednosti 1500 EUR predstavlja bruto vrednost, ki se bo enakovredno razdelila med vse člane zmagovalne ekipe in bo izplačana na transakcijski račun fizične osebe. Drugačen način izplačila nagrade ni možen. Vsak član zmagovalne ekipe bo organizatorju predal davčno številko in številko transakcijskega računa pred izplačilom nagrade. Ob izplačilu nagrade bo organizator odvedel zakonsko predpisane dajatve in prispevke (dohodnina v višini 25 % bruto zneska v EUR).

 

(30) Najbolje ocenjeni posamezniki (do 5 udeležencev) bodo prejeli nefinančno nagrado, ki jo sestavlja potovanje na ogled odličnih podjetniških praks v Evropi Berlin in obisk Social Impact Laba. Organizator bo dobitniku kril stroške letalske karte, prevoza do letališča in nazaj, nastanitve in obiska odličnih podjetniških praks po vnaprej dogovorjenem programu in terminu. Udeleženec soglaša, da bo letalskega prevoznika, relacijo potovanja in ponudnika nastanitve izbral organizator. Izplačilo nagrade ni možno, prav tako ni možen prenos nagrade na drugo osebo. Termin potovanja bo določen naknadno po dogovoru s partnerji. Zaradi logističnih priprav termina naknadno ne bo možno prestavljali ali spreminjati.

 

Avtorske in intelektualne pravice:

 

(31) Udeleženec “Innovation Jam Challenge” (sklopa B) zagotavlja, da je poslovna rešitev izziva njegovo avtorsko delo, da ne posega v intelektualno lastnino tretje osebe in da ne krši načel in določb varovanja intelektualne lastnine tretjih oseb.

 

(32) Vse moralne pravice poslovnega izziva nosi udeleženec. Udeleženec soglaša, da s sodelovanjem na “Innovation Jam” ekskluzivno prenaša pravice uporabe, naslovov, nadaljnjega razvoja rešitve in drugih poslovnih interesov na organizatorja. Posledično na organizatorja za nedoločen čas prenašajo pravico do reprodukcije, distribucije, oddajanja, kopiranja, dodajanja, javnega prikazovanja, javno izvedbe, izdajanja in uporabe, v celotnem ali delnem obsegu rešitve izziva, brez nadaljnjih soglasij med in po “Innovation Jam” programu.

 

(33) Udeleženec se seznanja, da lahko kadarkoli pred, med ali po “Innovation Jam Challenge” organizator ali drugi udeleženci pričnejo, nadaljujejo in dokončajo razvoj podobne rešitve oz. podobnih rešitev. Udeleženec soglaša, da se ne bo okoristil z rešitvami, nastalimi pod zgoraj določenimi pogoji, ki niso njegovo lastno delo.

 

Zavračanje odgovornosti in odškodnine:

 

(34) Udeleženec soglaša, da organizator ne sprejema odgovornosti za izgube, poškodbe ali kakršnokoli drugo izgubo, ki je (ne)posredno povezana z udeležbo na programu “Innovation Jam” ali bi nastala kot (ne) posredna posledica udeležbe na programu “Innovation Jam”. Organizator ne prevzema odgovornosti za situacijo, ko udeleženec iz lastnih, neopredeljenih ali neutemeljenih razlogov ali po lastni krivdi ne zmore/ne želi/ne more prevzeti nagrade.

 

(35) Organizator ne odgovarja za:

  • kakršnekoli tehnične napake, vključno z okvaro ali nedelovanjem telefonov, računalnikov, omrežja, trdega diska in programske opreme,
  • nedostopnost  kakršnekoli storitve,
  • tehnične ali človeške napake, ki se lahko pojavi pri  organizaciji programa “Innovation Jam”,
  • kakršnekoli poškodbe udeleženca in/ali njegove lastnine, ki vključujejo tudi računalnik in je nastala tekom udeležbe programa ali kot (ne)posredna posledica udeležbe na programu.

 

(36) Udeleženec soglaša, da organizator ne odgovarja za kakršnokoli izgubo ali škodo, ki je lahko posledica neuspešne ali nepotrjene prijave na program “Innovation Jam”.

 

(37) Udeleženec soglaša, da organizator ne odgovarja za povračilo škode ali odškodnine za nastanek (ne)posredne izgube ali škode v času organizacije in izvedbe programa ali po izvedbi programa, ki bi nastala kot posledica (1) neupoštevanja pravil in navodil programa “Innovation Jam”, vključno s tem dogovorom na strani udeleženca, (2) napačne ali pomanjkljive predstavitve, skladno s tem dogovorom ali navodili in (3) udeležbe na programu “Innovation Jam”.

 

III. Zaključne določbe:

 

(38) Organizator si pridržuje pravico, da kadarkoli odpove, spremeni ali začasno prekine celoten program “Innovation Jam” ali kateregakoli od sklopov, v primeru prevare, tehnične napake ali drugih nepredvidljivih okoliščin, v primeru ogrožanja integritete programa “Innovation Jam” , organizatorja. Organizator si pridružuje pravico do izključitve udeleženca iz programa “Innovation Jam”  v primeru kršenja pravil, goljufanja, izvajanja groženj, nadlegovanja preostalih udeležencev ali predstavnikov organizatorja.

 

(39) V primeru, da bi zaradi spremembe programa ali dela programa “Innovation Jam”, katerikoli del tega dogovora preneha ali postane neveljaven, veljavnost ostalih določil ostane nespremenjena. Za vse situacije, ki niso urejeni s tem dogovorom, se uporabljajo določila slovenske zakonodaje in veljavnih pravnih predpisov.

Morebitne spore na podlagi dogovora bosta organizator in udeleženec reševala sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ni mogoča, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Razumem in se strinjam s pravili in splošnimi pogoji sodelovanja zapisanimi v dogovoru o sodelovanju.